Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Antonina Penkovska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SKY BEAUTY, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 18, 35-205, Rzeszów.

 

I.  Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu) na podstawie zawartej z Państwem umowy ponieważ są one niezbędne w celu jej wykonania. Dodatkowo, w przypadku wystawienia faktury Vat przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Aby świadczyć Państwu usługi specjalistycznych zabiegów konieczne jest również przetwarzanie Państwa danych osobowych szczególnych dotyczących stanu zdrowia. Dane takie przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody.
 3. Przetwarzamy również Państwa dane zwykłe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania  ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
 4. W razie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną będziemy również przetwarzać Państwa dane w postaci imienia i nazwiska numeru telefonu oraz adresu e-mail.

 

II. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym celu umawiania wizyt.
 2. Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

III. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez  okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu ze względu na czas przedawnienia roszczenia.
 2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia jej cofnięcia.

 

IV Prawa osoby której dane dotyczą

 1. 1.    Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email info@skybeauty.pl.
 2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V Konsekwencje niepodania danych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych zwykłych jest warunkiem świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.
 2. Zgodna na przetwarzanie danych szczególnych jest warunkiem świadczenia niektórych oferowanych przez nas usług, w których to w celu ich prawidłowego  wykonania koniecznym jest pozyskanie informacji dotyczących stanu zdrowia Klienta.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług, jednak w przypadku nie wyrażenia zgody nie będziemy mogli przesyłać do Państwa naszej oferty.

 

VI Profilowanie

 1. Państwa dane osobowe nie są w żaden sposób przez nas profilowane.